Course Content
test v2
222
0/1
testul cu elementor
testul
0/1
Curs de Prim-Ajutor V1.
About Lesson

Add Your Heading Text Here

This page is Amazing

Primul ajutor în caz de accidentare trebuie să fie acordat la locul unde s-a produs accidentul, de către orice persoană care este pregătită pentru aceasta (salvator).

Asistenta medicală de urgență ocupă un loc special în îngrijirea medicală, trebuind să rezolve, prompt şi competent, cazurile care pun în pericol viața bolnavului: accidente de muncă, de circulație sau casnice, hemoragii, afecțiuni acute cu dezechilibru respirator sau circulator etc.

Pentru rezolvarea acestor cazuri, asistența medicală de urgență se acordă în trei etape diferite:

  • la locul accidentului sau îmbolnăvirii;
  • în timpul transportului;
  • în unitățile

Pentru personalul medico-sanitar, acordarea primului ajutor la locul producerii unui accident sau unei îmbolnăviri acute constituie o obligație profesională.

Toate unitățile sanitare sunt obligate să acorde în permanență asistență medicală de urgență. În cazul în care urgența depăşeşte competența şi posibilitățile locale ale unității sanitare, bolnavul (accidentatul) va fi transportat la o altă unitate de specialitate, competentă în rezolvarea urgenței respective.

Obligația de a asigura securitatea şi sănătatea angajaților, în toate aspectele referitoare la muncă, revine conducătorului unității. Obligațiile salariaților în domeniul securității şi sănătății în muncă nu vor afecta principiul responsabilității conducătorului unității. În contextul responsabilității sale, conducătorul unității va lua măsurile tehnice şi organizatorice necesare pentru asigurarea securității şi sănătății angajaților, implicit pentru organizarea şi dotarea punctelor de prim ajutor în cadrul unității.

De asemenea, în unitățile cu riscuri profesionale, sunt organizate servicii medicale de întreprindere, în al căror obiectiv intră şi acordarea ajutorului medical în caz de accidente sau îmbolnăviri acute în timpul activității.

În scopul asigurării primului ajutor la locul de muncă, serviciile medicale şi de protecție a muncii trebuie:

  • să cunoască competențele umane şi toate mijloacele tehnice disponibile pentru a acționa eficace în cazul producerii unui accident de muncă şi pentru a limita consecințele sale;
  • să informeze şi să sensibilizeze salariații în ceea ce priveşte noțiunile de risc şi de pericol (de aici, importanța acțiunilor de recunoaştere şi de prevenire a riscurilor/pericolelor profesionale);
  • să formeze salvatori care să intervină rapid şi eficace în acțiunile de urgență la locul de muncă, până la sosirea echipelor de

Aceste dispoziții se referă atât la unitățile de stat ,cât şi la cele particulare.

*